Novinky - Rapid System,spol. s r.o.

Přejít na obsah

Novinky

Obchodníci si již nebudou moci účtovat poplatky za platbu kartou

Česká  republika bude povinna přijmout předpisy nezbytné pro dosažení účelu  směrnice EU 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 a to nejpozději do 13.  ledna 2018. Směrnice v čl. 62 odst. 4 hovoří jasně „Členské státy v  každém případě zajistí, aby příjemce nepožadoval poplatky za používání  platebních prostředků…“. V praxi to znamená, že obchodníci již nebudou  moci zákazníkům účtovat poplatky při platbách kartou v e-shopech či  platebních terminálech kamenných obchodů. Obchodníkům však poplatková  povinnost zůstane a to jak vůči poskytovateli platebních prostředků, tak  bance.

Z EET zmizí platby kartou a z účtenek DIČ

Ústavní soud  zrušil několik paragrafů zákona o evidenci tržeb. Ke konci února 2018 se ruší § 5 písm. b), část ustanovení § 18 odst. 2 spočívající  v označení písmene „a)“, čárky za slovem „tržby“ a slova „nebo b)  vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve“.  Z evidence se tak vyjímají platby bezhotovostním převodem peněžních  prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým  je poplatník, který má tržbu evidovat. Jinými slovy se EET už nebude  týkat plateb kartou, přes platební brány a další podobné způsoby.
K 28. únoru se ruší také § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a § 37 odst. 1 písm. b)  ve slovech „do konce patnáctého kalendářního měsíce ode dne nabytí  účinnosti tohoto zákona“ a písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci  tržeb. Ruší se tedy povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační  číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu,  obsahuje jeho rodné číslo.
Návrat na obsah